Biblioteka

Montaż i budowa rolet standardowych

Dodano: 09 grudnia 2014

Każda roleta zewnętrzna ma skrzynkę, pancerz, prowadnice i napęd. Im wyższe okno, tym dłuższy pancerz oraz większa skrzynka. Dostępne są skrzynki do systemu adaptacyjnego o kształtach: okrągłym, półokrągłym, prostokątnym oraz ścięte pod kątem. Pokrywa rewizyjna tych skrzynek jest otwierana u dołu albo z przodu.

Montaż i budowa rolet standardowych

Mocowanie rolety zewnętrznej standardowej zaczyna się od przyłożenia skrzynki wraz z prowadnicami do ramy okna lub muru i oznaczenia jej położenia. Potem przystępuje się do zaznaczenia i wywiercenia otworów. Górny i dolny punkt mocowania prowadnicy musi być umiejscowiony minimum 9 cm od jej górnej i analogicznie dolnej krawędzi. Kolejne otwory w prowadnicy należy wywiercić w odległości około 50 cm.

Na ścianie lub ramie okiennej zaznacza się tak przygotowane wszystkie niezbędne otwory. Ich położenie, czyli pion i poziom względem siebie, sprawdza się poziomicą. W zależności od budowy ściany, czy jest jedno-, dwu-, czy trójwarstwowa, w celu przymocowania do niej skrzynki, dobiera się właściwej długości kołki rozporowe. Muszą być one osadzone w warstwie nośnej. Zaleca się stosowanie kołków o średnicy 10 mm, zakotwionych nie mniej niż 60 mm w warstwie nośnej. W przypadku lokalizacji skrzynki na ramie okiennej, zaleca się używanie wkrętów o średnicy 5 mm i długości minimalnej 40 mm.

Trzeba pamiętać o przygotowaniu otworu na taśmę w ścianie lub ramie okiennej, który umożliwi jej przeciągnięcie do pomieszczenia. W wywiercony otwór wkłada się rurkę z PVC i prowadzi przez nią taśmę. Gdy wszystkie niezbędne otwory są przygotowane, przykręca się prowadnice.

Kolejno montuje się wałek, a nad nim przeprowadza pancerz, który umieszcza się w prowadnicach, zaczynając od jego dolnej listwy. Następnie podczepia się wieszaki. Dalej nawierca się otwory w górnej oraz dolnej części klapy skrzynki i montuje ją w taki sposób, aby był dostęp do niej w razie awarii.

Teraz jest czas na przymocowanie zwijacza, na który nawija się taśmę przeprowadzoną przez wcześniej przygotowany otwór. Przykręca się go do wewnętrznej ściany na wysokości odpowiadającej użytkownikom.

Schemat budowy rolety

Schemat budowy rolety

Mostki termiczne

Przedstawiony powyżej sposób montażu rolety na ścianie jest prosty, wygodny i szybki. Skrzynka przymocowana do elewacji jest elementem wystającym, który jednak wpływa niekorzystnie na jej estetykę.

W czasie deszczu odbijające się o nią krople unoszą nagromadzony na niej pył, brud i osadzają je na elewacji. Jednocześnie zbiera się na niej wilgoć, a zimą śnieg. Może to powodować zacieki oraz gromadzenie się wilgoci bądź wody w miejscu styku skrzynki z elewacją, doprowadzając do późniejszego uszkodzenia tynku, który pęka i odpada. Co prowadzi do przedostawania się wilgoci do izolacji, a potem do pomieszczeń.

W przypadku wyboru rolet nakładanych, podtynkowych lub nadprożowych, pojawia się kwestia odpowiedniej izolacyjności wewnątrz samej skrzynki oraz prawidłowo poprowadzonej nieprzerwalnie izolacji w ścianie. Bardzo częstym błędem jest położenie częściowe izolacji poziomej, która urywa się w miejscu styku ze skrzynką rolety, zamiast biec wokół niej w sposób ciągły. Takie rozwiązanie skutkuje powstawaniem mostków termicznych.

Oczywiście, użytkownik odczuje to dopiero w czasie eksploatacji, kiedy na ścianie będą widoczne różne oznaki jej wychłodzenia, a na szybie skraplanie się wody. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wykonanie montażu. Najlepiej powierzyć je ekipie polecanej przez producenta. Dzięki temu nie będzie problemów z uznaniem gwarancji, gdy wystąpią nieprawidłowości w trakcie ich użytkowania.

Karolina Banaszak