Biblioteka

Prawidłowy montaż okien

Dodano: 07 czerwca 2011

Okna stanowią niebagatelną pozycję w kosztorysie budowy - to zaledwie jeden z powodów, dla których warto zadbać o ich fachowy montaż. Nawet jeśli budujemy systemem gospodarczym, osadzanie okien powinniśmy powierzyć wykwalifikowanej ekipie.

Prawidłowy montaż okien
Spis treści
» Kto powinien zamontować okna?
» Przygotowania do montażu okien
» Jakie powinny być prawidłowe wymiary ościeża?
» Głębokość osadzenia okna w ościeżu
» Osadzanie okna
» Rozmieszczenie punktów mocujących
» Montaż drzwi balkonowych
» Szkło do wyboru
   »Pokaż wszystko

Kto powinien zamontować okna?

Sprawa jest prosta: w przypadku montażu okien istnieje tylko jeden skuteczny sposób na wybór odpowiedniej ekipy wykonawczej - kontakt z producentem. Nie wystarczy nawet najlepsza rekomendacja budujących wcześniej sąsiadów czy znajomych. Wynika to z faktu, że producenci okien zabezpieczają własne interesy; większość z nich udziela gwarancji wyłącznie na okna zamontowane przez przeszkoloną i autoryzowaną ekipę.

Statystyka wykazuje bowiem, że znakomita większość reklamacji wynika właśnie z błędów w trakcie montażu. Kontakt do monterów otrzymamy bez problemu w dziale sprzedaży producenta okien. Zdarza się też, że firma zatrudnia wykonawców na stałe; wówczas znajdziemy odpowiednią zakładkę na firmowej stronie internetowej ("montaż", "serwis" lub "partnerzy").

Przygotowania do montażu okien

Rys. 1. Sposoby pomiaru ościeża przed montażem okna

Już na etapie prac murarskich możemy zadbać o to, by później, podczas montażu okien, uniknąć przykrych niespodzianek. Wielkość otworów okiennych jest zdefiniowana w projekcie, murarze mają jednak swoje przyzwyczajenia - wielu z nich traktuje podane na rysunkach technicznych wymiary jako "przybliżone warunki brzegowe".

Warto dopilnować, by ościeże (wewnętrzna powierzchnia otworu okiennego, na którą składają się: powierzchnia dolna, górna i powierzchnie boczne) było wymurowane precyzyjnie. Należy zmierzyć jego wymiary poziome i pionowe (w kilku miejscach grubości muru), porównać długość obu przekątnych oraz sprawdzić kąty proste w narożnikach (rys. 1).

Jakie powinny być prawidłowe wymiary ościeża?

W przypadku okien drewnianych otwór musi być o 6-7 cm szerszy i o 4,5-5 cm wyższy niż zewnętrzny wymiar okna. To jednak tylko wartości orientacyjne - bardzo duże okna, szczególnie z tworzyw sztucznych wymagają nawet większych otworów. Większy "zapas" trzeba pozostawić także w ścianach drewnianych, bo drewno "pracuje" znacznie intensywniej niż mur. W wymiarze pionowym większą szczelinę należy zawsze pozostawić u dołu okna, bo trzeba zamontować parapet i okapnik zewnętrzny.

Okna drewniane lepiej montować po zakończeniu "mokrych" prac wewnątrz domu. Jeśli zamontujemy je wcześniej, duża wilgotność powietrza w pomieszczeniach (około 90%) może zaszkodzić drewnianym ramom. Niektórzy producenci zastrzegają nawet, że można stracić gwarancję na okna, jeżeli po zamontowaniu stolarki prace mokre były wykonywane w niewietrzonych i słabo ogrzewanych pomieszczeniach. Jeżeli zachodzi konieczność montażu okien przed wykonaniem tynków i wylaniem posadzek należy pomieszczenia intensywnie wietrzyć a w okresie niskich temperatur dodatkowo ogrzewać.

Wymiary te dotyczą nieotynkowanego otworu okiennego. Oknami zamykamy zwykle stan surowy budynku, co oznacza, że ich montaż odbywa się przed tynkowaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Jeśli nawet ściany otynkowano wcześniej, zaleca się pozostawienie na surowo glifów okiennych. Unikniemy w ten sposób uszkodzeń tynku, a montaż okna będzie łatwiejszy i bardziej skuteczny.

Głębokość osadzenia okna w ościeżu

Wybór głębokości, na jakiej powinno być zamontowane okno, jest kompromisem pomiędzy trzema czynnikami. Pierwszy to kryterium ciepłochronności: boczna powierzchnia glifu okiennego z uwagi na brak możliwości ułożenia grubej warstwy izolacji cieplnej zawsze będzie stanowić mostek termiczny. Dlatego jej obszar pozostający na zewnątrz pomieszczenia należy ograniczyć do minimum, montując okno jak najbliżej zewnętrznego lica ściany.

Rys. 2. Sposoby montażu okien w ścianie jednowarstwowej (a), dwuwarstwowej (b) i trójwarstwowej (c)

Kolejnym kryterium jest ochrona profilu okiennego. Tu wymogi są wręcz przeciwne: ukrywając okno głębiej w ościeżu, przedłużamy jego żywotność. Wnęka okienna stanowi w tym przypadku ochronę przed wilgocią i wodą deszczową, a także intensywnym nasłonecznieniem.

Wreszcie względy estetyczne: okna zlicowane z zewnętrzną powierzchnią ściany nadadzą elewacji nienaturalny "płaski" wygląd, pozbawiając ją plastyczności. I odwrotnie - ukryte bardzo głęboko w okiennej wnęce sprawią, że dom będzie wyglądał jak niedostępna warownia. Oba sposoby utrudnią także znacznie właściwy montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Decydujące znaczenie ma jednak technologia budowy ścian. Ponieważ okno musi być stabilne i solidnie zamontowane, ościeżnicę należy mocować jedynie do ściany konstrukcyjnej. W przypadku technologii jednowarstwowej przytwierdza się ją blisko osi ściany - mniej więcej w 3/5 głębokości ościeża, bliżej zewnętrznej powierzchni ściany (rys. 2a). Pozwala to maksymalnie ograniczyć obszar zwiększonej ucieczki ciepła, którym jest powierzchnia glifu zewnętrznego. Dla poprawy właściwości izolacyjnych glif ten warto wykończyć tynkiem ciepłochronnym.

Przed montażem okna konieczne jest dokładne oczyszczenie ościeża. Fot. Sokółka

W ścianie trójwarstwowej okno można zamontować nawet w osi warstwy ocieplenia, co zapewnia dobrą izolację cieplną bocznej powierzchni ramy okiennej i umożliwia osłonięcie części ościeżnicy ścianką elewacyjną. Pozwalają na to nowoczesne kotwy, które po przytwierdzeniu blisko zewnętrznej krawędzi ościeży wystają poza obrys ściany konstrukcyjnej (rys. 2b). Mocując okno na śruby lub dyble, nie mamy takiej możliwości - wówczas ościeżnicę przykręcamy w licu zewnętrznym ściany konstrukcyjnej.

Zadowalający kompromis najłatwiej osiągnąć w przypadku ściany dwuwarstwowej. Wówczas montujemy okno przy zewnętrznej krawędzi ściany konstrukcyjnej (rys. 2c), a warstwę izolacji cieplnej układamy tak, by nieco zachodziła na ramę okienną.

Zanim jednak zdecydujemy ostatecznie o głębokości montażu okien, wybierzmy rodzaj parapetów zewnętrznych. Montaż lekkich parapetów stalowych i z tworzyw sztucznych nie nastręczy problemów, mogą się one jednak pojawić w przypadku cięższych parapetów z kształtek ceramicznych, klinkieru lub kamienia, które do solidnego zamocowania wymagają szerokiej i stabilnej podstawy.