Biblioteka

Wymiana okien

Dodano: 28 stycznia 2011

Wybór, zakup i montaż - tak w skrócie można przedstawić trzy główne zadania przy inwestycji w wymianę okien. Dwa pierwsze należą do inwestora, trzeci bezwzględnie do fachowców.

Wymiana okien

Decyzja o wymianie okien wynika głównie z konieczności polepszenia ich funkcjonalności, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa domu i jego ciepłochronności. Z tych powodów wyboru powinniśmy dokonywać przede wszystkim na podstawie parametrów technicznych okien.

Cieplej

Komory okna PVC - od ich liczby w dużej mierze zależy izolacyjność profili. Im komór jest więcej, tym szczelniejsze jest okno. Obecnie standardem są profile 5-komorowe

Izolacyjność cieplną okna określa współczynnik Uw. Im jego wartość jest mniejsza, tym okna lepiej chronią przed stratami ciepła. Na jego wartość wpływa rodzaj szyby, profili, uszczelek i geometria okna. To bardzo ważne, aby zwrócić uwagę na małe oznaczenie "w" przy symbolu U, porównując różne okna.

Niektórzy producenci wyróżniają współczynniki dotyczące np. samej szyby - Ug czy ramy Uf, które naturalnie charakteryzuje inna wartość tego współczynnika, niż ma to miejsce w przypadku całego okna. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wartość współczynnika Uw okien musi mieścić się w zakresie - 1,7-1,8 W/(m2·K).

Standardem są jednak okna o lepszej izolacyjności termicznej - okna o współczynniku Uw = 1,5 W/(m2·K). A do domów energooszczędnych bez problemu dostaniemy okna o współczynniku przenikania ciepła równym 0,8-1 W/(m2·K). Ich zakup jednak jest uzasadniony tylko wtedy, gdy dom jest odpowiednio ocieplony.

W innym przypadku oczekiwana oszczędność energii zużywanej na ogrzanie domu nie będzie możliwa. Zatem, jeśli nie planujemy docieplenia ścian, dachu i stropu, najlepiej wybrać okna typowe o współczynniku U = 1,5 W/(m2·K).

Uwaga! Od 1 stycznia 2010 r. przy sprzedaży obowiązuje wymóg sporządzania świadectwa energetycznego, określającego ilość energii zużywanej przez dom. Zakup okien o dobrych parametrach izolacyjnych, w przypadku dobrze ocieplonego domu, to opłacalna inwestycja zmniejszająca straty ciepła, a co za tym idzie, zwiększająca wartość naszego domu.

Ciszej

Aby sprawdzić na ile okna tłumią hałas z zewnątrz, należy szukać współczynnika Rw, który określa ich klasę akustyczną. To ważna cecha okien szczególnie dla tych, którzy mieszkają w pobliżu hałaśliwych dróg. Wartość tego współczynnika powinna mieścić się w przedziale 30-40 dB, wówczas będzie można uznać, że okna dobrze tłumią pochodzące z zewnątrz dźwięki.

Wartość współczynnika Rw informuje o poziomie hałasu, który są w stanie wytłumić okna.

Wysokie parametry dźwiękoszczelności charakterystyczne są dla tzw. ciężkich zestawów - zbudowanych z zespolonej podwójnej tafli od wewnątrz i potrójnej od zewnątrz i o powiększonej do 20 mm odległości między szybami. Grubość całego okna, a także ciężar zestawu szyb z reguły wymuszają zastosowanie ramy o wzmocnionej konstrukcji, z solidniejszymi niż standardowo zawiasami.

Drewniane czy plastikowe?

Rynek stolarki okiennej jest niemalże równo podzielony między te dwa rodzaje okien. Także pod względem podstawowych właściwości użytkowych są one równorzędne. Dlatego wybór - okna z PVC czy drewniane - zależy w dużej mierze od naszego gustu i zasobności portfela, nie zaś od walorów technicznych czy funkcjonalnych.

Na pewno okna z PVC są tańsze od drewnianych i mogą mieć profile w różnych kolorach, drewniane zaś można bez problemu odnowić w razie potrzeby, a okresowo nawet trzeba.

Bezpieczniej

Aby chronić dom przed włamaniem przez okna, trzeba wybrać produkty ze specjalnymi zabezpieczeniami. Jednym z nich są zespolone szyby przeciwwłamaniowe, czyli szyby laminowane o zwiększonej odporności na próby rozbicia. Większą odporność na włamanie będą miały szyby klas od P3A do P5A, zaś szyby antywłamaniowe charakteryzują klasy od P6B do P8B.

Okna o zwiększonej odporności na włamanie powinny mieć ponadto zabezpieczenia przeciwwyważeniowe - oferowane są przez producentów w standardzie lub na zamówienie. W standardzie okna wyposażone są w m.in. nakładki na dolne zawiasy uniemożliwiające podważenie i wyjęcie skrzydła.

Uzupełniającym zabezpieczeniem są dodatkowe zaczepy przeciwwyważeniowe oraz zasuwy przeciwwyważeniowe, a także elektroniczne czujniki sygnalizujące próbę sforsowania okna. Stopień zabezpieczenia przed włamaniem, gwarantowany przez okna, wyznacza się poprzez badanie oporu, jaki one stawiają przy próbie sforsowania różnorodnymi narzędziami.

Okna nie mogą mieć wyższego współczynnika infiltracji powietrza niż określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. To wymusza stosowanie nawiewników okiennych lub ściennych bądź mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej

O klasie odporności okna na włamanie informuje oznaczenie WK. W niektórych przypadkach klasa odporności podawana jest jedynie dla pojedynczych elementów okna, np. ramy. To za mało, żeby móc całe okno traktować jako bardziej bezpieczne. Dlatego na karcie wyrobu trzeba szukać oznaczeń WK1-WK6, a nie na przykład P4 - to klasa odporności na włamanie samej szyby zespolonej.

Wygodniej

Producenci wykonywanych obecnie okien oferują dodatkowe ich wyposażenie, zwiększające funkcjonalność i komfort użytkowania. Przed wyborem nowych okien, warto zastanowić się, co do tej pory w tych starych sprawiało nam kłopot. Jednym z udogodnień jest wspomaganie zamykania, które ułatwia zamykanie dużych, ciężkich okien.

Okucie przyciąga skrzydło do ościeżnicy, gdy to znajdzie się w niewielkiej odległości od niej (odległość tę można regulować). O takim wspomaganiu zamykania warto też pomyśleć przy oknach z bardzo twardymi uszczelkami albo narażonych na działanie silnych wiatrów.

Klamka z zamkiem otwierana kluczykiem - warto w nią zainwestować, gdy w domu są dzieci - nie będą mogły bez zgody rodziców otworzyć okna

Automatyka w oknach umożliwia komfortowe sterowanie nimi. Aby otworzyć lub zamknąć okno, możemy użyć pilota lub wybrać tryb samoczynnego zamykania i otwierania reagujący na zmieniające się warunki pogodowe

Inną pomocną funkcją okna może być zabezpieczenie przed dziećmi - które polega na zmianie kolejności otwierania: najpierw okno się uchyla, a dopiero potem rozwiera. Okno ma klamkę otwieraną na kluczyk - takie rozwiązanie utrudnia samodzielne otworzenie okna przez dziecko. Nowoczesnym udogodnieniem w oknach jest automatyka.

Okno może samoczynnie otwierać się i zamykać, gdy wzrośnie lub spadnie temperatura lub zacznie kropić deszcz bądź wiać silny wiatr. Takie rozwiązania są najczęściej połączone z systemem inteligentnym, ale mogą też funkcjonować niezależnie.

Zakup okien

Produkt, który wybraliśmy, powinien mieć certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. Informacja o nich powinna być zawarta w karcie wyrobu. Parametry uwzględnione we wspomnianej deklaracji uprawniają do wszelkich odwołań i reklamacji. Gdy produkt ma Deklarację Zgodności z normą PN-EN 14351, Aprobata Techniczna nie jest wymagana.

Z karty wyrobu dowiemy się także: kto jest producentem produktu, z jakich materiałów wykonane są jego poszczególne elementy, do jakich warunków eksploatacyjnych jest przeznaczony, jaka jest jego dźwiękochłonność oraz współczynnik przenikania ciepła.

Zapoznanie z kartą wyrobu pozwoli nam w prosty sposób zweryfikować informacje zawarte w tekście reklamowym. Przy zamówieniu na wybrane okna warto skorzystać z usług pomiaru, transportu oraz montażu (jego koszt nie powinien przekraczać 10% wartości okien).

Dzięki temu otrzymamy trzyletnią rękojmię na prace montażowe, by dopiero po tym okresie korzystać z gwarancji producenta (jeżeli jest ona dłuższa niż 3 lata). Trzeba przy tym dodać, że nie każdy producent proponuje umowę na ww. warunkach, w związku z tym, wcześniej sprawdźmy jaki jest okres gwarancyjny i pogwarancyjny i co obejmuje (całe okna czy tylko szyby - te mogą mieć osobną gwarancję).

Dowiedzmy się także, czy gwarancja obejmuje drobne poprawki w pierwszych latach użytkowania okna, czy trzeba będzie płacić za nie dodatkowo. Pamiętajmy też, aby w warunkach umowy koniecznie określić termin realizacji zamówienia i montażu.

Sprawdzian ekipy

Poprawny montaż okien daje gwarancję, że przypisane im wartości najważniejszych parametrów zostaną zachowane. Dlatego doradzamy zlecić go fachowcom. Niektóre błędy popełniane przy montażu są dość oczywiste i z łatwością może je wychwycić niefachowiec. Samodzielnie możemy zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

 • do osadzania okien konieczne jest użycie, oprócz pianek i klejów, mocowań mechanicznych (kotwy, kołki); niejednokrotnie nieprofesjonalne ekipy pomijają ten bardzo istotny element, co w skrajnych przypadkach może skutkować wypadnięciem ościeżnicy z otworu;
 • montaż okien przeprowadza się w temperaturze nie niższej niż -5°C;
 • wymiary ościeża powinny być większe od wymiarów okien o 20-30 mm; tyle właśnie powinien wynosić tzw. luz montażowy, trzeba to sprawdzić przed rozpoczęciem montażu;
 • prace tynkarskie prowadzi się po uprzednim zabezpieczeniu okien folią i taśmą.

Samodzielne naprawy - co sami możemy poprawić w oknach i drzwiach, które straciły gwarancję?

Do rozregulowania okuć dochodzi głównie w oknach o dużych wymiarach - ze powodu dużego ciężaru skrzydeł

 • regulacja zawiasów - warto spróbować wyregulować zawiasy, gdy skrzydło ciężko otworzyć i zamknąć - najprawdopodobniej ociera przy tym dołem o parapet. Jeśli zawiasy nie są regulowane, można spróbować dokręcić zawias górny lub - w ostateczności - podnieść położenie skrzydła podkładkami.

  Aby to zrobić, należy zdjąć skrzydło z zawiasów, a jeśli to się nie udaje - użyć preparatu do smarowania (np. WD-40). Po zdjęciu skrzydła na trzpień zawiasu nałożyć podkładkę i zamocować skrzydło ponownie;
 • odnowa powłoki malarskiej na ramiakach - jeśli okna funkcjonują poprawnie, ale farba na ramiakach łuszczy się i odpada, można usunąć starą farbę opalarką lub specjalnymi środkami chemicznymi (np. Scansol), które rozmiękczają stare powłoki i ułatwiąją przez to ich zeskrobanie.

  Prawdopodobnie zabieg ten trzeba będzie powtórzyć kilkakrotnie. Przed kolejnym zastosowaniem preparatu, ramy trzeba przetrzeć papierem ściernym. Gdy drewno będzie już czyste, można je zaimpregnować lub/i malować: należy to zrobić przynajmniej dwukrotnie.

  Najwygodniej malować małym wałkiem dopasowanym do szerokości ramy, a jej krawędzie - wąskim pędzelkiem. Uwaga! Przed czyszczeniem i malowaniem ramiaków szyby i okucia należy zabezpieczyć taśmą.
 • uszczelnienie - do tego można użyć samoprzylepnych uszczelek (trwałość jeden sezon) lub trwalszych od nich uszczelek przylgowych, które umieszcza się w rowku wyciętym w zewnętrznej krawędzi ramiaka okiennego.