Biblioteka

Okna - ważne współczynniki (Uw, g, Rw)

Dodano: 26 listopada 2014

To, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze okien to przede wszystkim ich parametry techniczne, które będą odpowiadały naszym oczekiwaniom. Ważnym kryterium przy doborze okien powinny być ich współczynniki - Uw, g i Rw. Za co odpowiadają?

Okna - ważne współczynniki (Uw, g, Rw)

Współczynnik Uw

To ważny parametr, który informuje o tym jak duży strumień ciepła przeniknie przez 1 m² okna przy różnicy temperatury powietrza po obu jego stronach (wewnątrz/ zewnątrz) wynoszącej 1 K (1°C) - wyraża się go w W/(m²·K). Będzie miał on inną wartość dla szyby (Ug), inną dla ramy (Uf) oraz inną dla całego okna (Uw) - ta ostatnia wartość jest najważniejsza z punktu widzenia kupującego. Im wartość tego parametru będzie niższa, tym lepiej, bo tym mniej ciepła ucieknie przez okno.

Obecnie na rynku stolarki otworowej znajdziemy okna o maksymalnej wartości Uw=1,3, co jest konsekwencją wprowadzonych w styczniu 2014 przepisów. Niższy współczynnik będzie oznaczał wyższą cenę okna. W sprzedaży oferowane są okna nawet o U ≤ 0,6, które znaczne ograniczają straty energii, ale ich montaż jest uzasadniony jedynie w domach pasywnych.

Uwaga! W przypadku wybranego modelu okna, upewnijmy się, że podana dla niego wartość współczynnika przenikania ciepła dotyczy okna o pożądanych przez nas wymiarach, nie natomiast tzw. okna referencyjnego (zwykle jednoskrzydłowego 1230 x 1480 mm).

Współczynnik g

To parametr, który także ma wpływ na bilans energetyczny domu. Informuje, jaki procent promieniowania słonecznego przenika przez szyby do środka. Najczęściej mieści się w granicach 40-60% i jest niższy w oknach trzyszybowych niż w dwuszybowych. A im jest on wyższy, tym więcej promieniowania dotrze do wnętrza domu i tym samym zysk energetyczny będzie wyższy.

Jeśli zależy nam na tej właściwości okien, istotne jest, aby projekt domu przewidywał taki rozkład pomieszczeń i ich usytuowanie w budynku, by zamontowane w nich okna umożliwiały maksymalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z promieniowania słonecznego. Wyższy współczynnik g to także więcej światła słonecznego we wnętrzach. Okno o powierzchni 1 m² oraz g = 60% da tyle samo światła, co okno 1,5 m², ale wykazujące g = 40%.

Współczynnik Rw

Wskazuje on w decybelach (dB), na ile izolacyjne akustycznie są okna. Im jest on wyższy, tym lepiej okna tłumią dźwięk. Nowoczesne szyby zespolone mają podwyższony wskaźnik Rw = 35 dB. To wystarcza, gdy dom położony jest w centrum miasta, w cichej wiejskiej okolicy może być niższy 30-32 dB. Jeżeli natomiast dom znajduje się blisko ruchliwej ulicy i hałas jest uciążliwy, warto wybrać okna o Rw = 42-51 dB, za które trzeba dopłacić do 30%. W dużej mierze hałas przenika przez nawiewniki okienne, dlatego - od strony źródła hałasu - lepiej ich nie montować lub wybrać te o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Jeśli okno nie jest oznaczone współczynnikiem Rw, możemy go znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych lub/i aprobacie technicznej wydanej na sprzedawane okno, o którą najlepiej zapytać sprzedawcę.

Emilia Rosłaniec
fot. Pilkington