Biblioteka

Jak montować drzwi wewnętrzne?

Dodano: 23 lutego 2011

Jak poprawnie zamontować ościeżnicę? Jak zawiesić skrzydła drzwiowe i kiedy można przystąpić do wypełniania pianką montażową szczelin między ościeżnicą a ścianą? Na co zwrócić szczególną uwagę i o czym nie można zapomnieć przy montażu drzwi wewnętrznych.

Jak montować drzwi wewnętrzne?
  1. Przed wstawieniem ościeżnicy otwór trzeba oczyścić, a następnie zwilżyć wodą, aby poprawić przyczepność pianki montażowej, którą później nałożymy.
  2. Następnie, posługując się poziomnicą, należy ustawić ościeżnicę i, po wypionowaniu jej, zablokować klinami. Kolejna czynność to sprawdzenie, czy między stojakami a ryglem ościeżnicy są kąty proste (a, b, c).
  3. Jeśli położenie ościeżnicy jest poprawne, w stojaku z zawiasami można nawiercić otwory: jeden - 20 cm nad podłogą, drugi - w takiej samej odległości od poziomej części ościeżnicy. Przez otwory w ościeżnicy należy wywiercić otwory w ścianie, a następnie wbić w nie kołki rozporowe i dokręcić je do lekkiego oporu (d, e).
    Uwaga! Zbyt mocne przykręcenie kołków może spowodować wygięcie ościeżnicy.
  4. Kolejny krok to zawieszenie skrzydeł drzwiowych i sprawdzenie, czy właściwie się poruszają. Ewentualnych poprawek dokonuje się przez zmianę położenia klinów w niezamocowanym na stałe stojaku. Kiedy wszystko działa poprawnie, należy zdjąć skrzydło z zawiasów i przymocować drugi stojak - tak samo jak stojak z zawiasami.
  5. Następnie zamocowane stojaki należy okleić taśmą malarską i po tym zabezpieczeniu w świetle ościeżnicy umieścić rozpórki drewniane z miękkimi podkładkami na końcach (rozpórki można umieścić także przed nawierceniem otworów w ścianie) (f).
  6. Dopiero wtedy można przystąpić do wypełniania pianką montażową (najlepiej niskoprężną) szczelin pomiędzy ościeżnicą a ścianą. Gdy pianka stwardnieje, jej nadmiar trzeba usunąć nożem. Następnie wyjmuje się kliny i otwory po nich także uzupełnia pianką. Na tak przymocowanej ościeżnicy zawiesza się skrzydło (g, h).

opr.: Emilia Rosłaniec
zdjęcia w artykule: Classen Pol