Biblioteka

Wymiana bramy garażowej - w jaki sposób przygotować ościeże?

Dodano: 19 lutego 2016

Wymieniając starą bramę na nową, trzeba tę pierwszą zdemontować i przystosować otwór garażowy do nowej. Zakres związanych z tym robót zależy m.in. od rodzaju nowych wrót.

Wymiana bramy garażowej - w jaki sposób przygotować ościeże?

Demontaż starych wrót

Zanim zaczniemy usuwać ościeżnice, zbadajmy stan ściany. Może mieć ona słabą wytrzymałość i ulec uszkodzeniu podczas usuwania ościeżnic. Jeśli nie mamy pewności co do stanu materiałów, wprowadźmy tymczasowe podpory (stemple). Dość łatwo jest usunąć ościeżnicę drewnianą, po przecięciu jej w dwóch miejscach. Do demontażu ościeżnicy metalowej najczęściej używa się szlifierki kątowej, wyposażonej w tarczę do cięcia metalu i betonu. Jeśli mamy do czynienia z ramą nowszego typu - wystarczy odkręcić śruby mocujące. Pamiętajmy, że ościeżnic metalowych, stanowiących element konstrukcyjny nadproża, nie wolno usuwać bez zgody konstruktora - w takim wypadku odcina się zawiasy i do ramy przytwierdza prowadnice (elementy, po których porusza się skrzydło) nowej bramy.

Wyrównanie i otynkowanie otworu

Ubytki muru na obwodzie otworu garażowego (również w posadzce) uzupełnia się odpowiednią zaprawą. Większe uszkodzenia ściany (np. po demontażu starych ościeżnic) można naprawić poprzez budowę opaski z cegieł pełnych - w świetle otworu garażowego lub wewnątrz pomieszczenia. W tym drugim wariancie, dojdzie co prawda do pogrubienia muru, ale nie zmniejszy się otwór wjazdowy. Takie wzmocnienie umożliwi solidny montaż prowadnic nowej bramy. Pamiętajmy, że ościeże musi zachowywać piony i poziomy - krzywizny oraz rozmaite nierówności można zniwelować przy użyciu zapraw wyrównawczych. Gotowy otwór można otynkować.

Sporządzenie pomiarów

Pomiaru ościeża dokonuje się po jego ewentualnym otynkowaniu - tynk może bowiem pomniejszyć otwór nawet o 6 cm. W przypadku bramy montowanej w świetle otworu garażowego, powinien być on ok. 2-3 cm większy od zewnętrznych wymiarów bramy - luz ten umożliwi korektę ustawienia prowadnic i aplikację pianki uszczelniającej. Podczas wykonywania pomiarów, pod uwagę bierze się:

  • szerokość i wysokość otworu;
  • szerokość ścianek bocznych;
  • wysokość nadproża;
  • głębokość garażu.

Małgorzata Kolmus
fot. otwierająca: Hörmann